Premium • Fruit : The Natural Quality Fruit

พลับ นำเข้าจากนิวซีแลนด์ ไซส์ XL

ชื่อสินค้า: ลูกพลับ

แพ็กละ 2 ลูก ราคา 750 ขนาดไซส์ XL

ราคา: 750 บาท (ต่อแพ๊ค)

ระยะเวลาการเก็บรักษา: 3-5