Premium • Fruit : The Natural Quality Fruit

บทความสาระน่ารู้ > ความหมายของสี

Post on 2017-09-19 Views : 02323

ความหมายของสี

ความหมายของสี

สีขาว
- เป็นสีของความบริสุทธิ์ น่าทนุถนอม เป็นสัญลักษณ์ของความซื่อสัตย์ ความเรียบง่าย เป็นสีของการให้เกียรติ ความนับถือที่มีต่อกัน

 

สีชมพู
- เป็นสีของความสุภาพ อ่อนโยน ความหวานซึ้งที่มีต่อกัน

 

สีส้ม
- เป็นสีของความเข้าใจกัน ความสดใส เป็นตัวของตัวเอง เป็นสีเเห่งมิตรภาพ ความเสน่หา ความอบอุ่น แสดงความรู้สึกของผู้มอบว่าจะรู้สึกดีต่อกันอยู่เสมอ

 

สีเหลือง
- เป็นสีของความห่วงใย เเละแทนความหมายพิเศษที่มีให้กับผู้รับ การให้โดยไม่หวังผลตอบเเทน

 

สีฟ้า
- เป็นสีของความอดทนเเข็งเเกร่ง ความมั่นคง เเละการเริ่มต้นที่ดี

 

สีเเดง

- เป็นสีของความมุ่งมั่น ความสมหวัง มีพลังของการขับเคลื่อนไปข้างหน้า ถ้ามอบดอกไม้สีเเดงหรือโบว์สีเเดง เเสดงความรู้สึกของการตกหลุมรัก แอบชอบและชื่มชม เป็นการเเสดงความรู้สึกของผู้ให้ต่อผู้รับว่าจะมั่นคงในความรักตลอดไป

 

สีม่วง
- เป็นสีของความสำเร็จเเละชัยชนะของการทำงาน เป็นสีที่เเสดงถึงอำนาจวาสนา

สีน้ำตาล
เป็นสีของความพยายามไม่ยอมเเพ้อุปสรรค

สีเขียว
- เป็นสีของการฟันฝ่า การต่อสู้ ลาภยศ ชื่อเสียง เเสดงถึงความสามัคคี และอีกความหมายคือ การชื่นชมเเละสรรเสริญความหมายของสี

 

สีขาว
- เป็นสีของความบริสุทธิ์ น่าทนุถนอม เป็นสัญลักษณ์ของความซื่อสัตย์ ความเรียบง่าย เป็นสีของการให้เกียรติ ความนับถือที่มีต่อกัน

 

สีชมพู
- เป็นสีของความสุภาพ อ่อนโยน ความหวานซึ้งที่มีต่อกัน

สีส้ม
- เป็นสีของความเข้าใจกัน ความสดใส เป็นตัวของตัวเอง เป็นสีเเห่งมิตรภาพ ความเสน่หา ความอบอุ่น แสดงความรู้สึกของผู้มอบว่าจะรู้สึกดีต่อกันอยู่เสมอ

 

สีเหลือง
- เป็นสีของความห่วงใย เเละแทนความหมายพิเศษที่มีให้กับผู้รับ การให้โดยไม่หวังผลตอบเเทน

 

สีฟ้า
- เป็นสีของความอดทนเเข็งเเกร่ง ความมั่นคง เเละการเริ่มต้นที่ดี

 

สีเเดง
- เป็นสีของความมุ่งมั่น ความสมหวัง มีพลังของการขับเคลื่อนไปข้างหน้า ถ้ามอบดอกไม้สีเเดงหรือโบว์สีเเดง เเสดงความรู้สึกของการตกหลุมรัก แอบชอบและชื่มชม เป็นการเเสดงความรู้สึกของผู้ให้ต่อผู้รับว่าจะมั่นคงในความรักตลอดไป

 

สีม่วง
- เป็นสีของความสำเร็จเเละชัยชนะของการทำงาน เป็นสีที่เเสดงถึงอำนาจวาสนา

 

สีน้ำตาล

- เป็นสีของความพยายามไม่ยอมเเพ้อุปสรรค

 

สีเขียว
- เป็นสีของการฟันฝ่า การต่อสู้ ลาภยศ ชื่อเสียง เเสดงถึงความสามัคคี และอีกความหมายคือ การชื่นชมเเละสรรเสริญ

","

ความหมายของสี

 

สีขาว
- เป็นสีของความบริสุทธิ์ น่าทนุถนอม เป็นสัญลักษณ์ของความซื่อสัตย์ ความเรียบง่าย เป็นสีของการให้เกียรติ ความนับถือที่มีต่อกัน

 

สีชมพู
- เป็นสีของความสุภาพ อ่อนโยน ความหวานซึ้งที่มีต่อกัน

 

สีส้ม
- เป็นสีของความเข้าใจกัน ความสดใส เป็นตัวของตัวเอง เป็นสีเเห่งมิตรภาพ ความเสน่หา ความอบอุ่น แสดงความรู้สึกของผู้มอบว่าจะรู้สึกดีต่อกันอยู่เสมอ

 

สีเหลือง
- เป็นสีของความห่วงใย เเละแทนความหมายพิเศษที่มีให้กับผู้รับ การให้โดยไม่หวังผลตอบเเทน

 

สีฟ้า
- เป็นสีของความอดทนเเข็งเเกร่ง ความมั่นคง เเละการเริ่มต้นที่ดี

 

สีเเดง
- เป็นสีของความมุ่งมั่น ความสมหวัง มีพลังของการขับเคลื่อนไปข้างหน้า ถ้ามอบดอกไม้สีเเดงหรือโบว์สีเเดง เเสดงความรู้สึกของการตกหลุมรัก แอบชอบและชื่มชม เป็นการเเสดงความรู้สึกของผู้ให้ต่อผู้รับว่าจะมั่นคงในความรักตลอดไป

 

สีม่วง
- เป็นสีของความสำเร็จเเละชัยชนะของการทำงาน เป็นสีที่เเสดงถึงอำนาจวาสนา

 

สีน้ำตาล
เป็นสีของความพยายามไม่ยอมเเพ้อุปสรรค

 

สีเขียว
- เป็นสีของการฟันฝ่า การต่อสู้ ลาภยศ ชื่อเสียง เเสดงถึงความสามัคคี และอีกความหมายคือ การชื่นชมเเละสรรเสริญความหมายของสี

 

สีขาว
- เป็นสีของความบริสุทธิ์ น่าทนุถนอม เป็นสัญลักษณ์ของความซื่อสัตย์ ความเรียบง่าย เป็นสีของการให้เกียรติ ความนับถือที่มีต่อกัน

 

สีชมพู
- เป็นสีของความสุภาพ อ่อนโยน ความหวานซึ้งที่มีต่อกัน

 

สีส้ม
- เป็นสีของความเข้าใจกัน ความสดใส เป็นตัวของตัวเอง เป็นสีเเห่งมิตรภาพ ความเสน่หา ความอบอุ่น แสดงความรู้สึกของผู้มอบว่าจะรู้สึกดีต่อกันอยู่เสมอ

 

สีเหลือง
- เป็นสีของความห่วงใย เเละแทนความหมายพิเศษที่มีให้กับผู้รับ การให้โดยไม่หวังผลตอบเเทน

 

สีฟ้า
- เป็นสีของความอดทนเเข็งเเกร่ง ความมั่นคง เเละการเริ่มต้นที่ดี

 

สีเเดง

- เป็นสีของความมุ่งมั่น ความสมหวัง มีพลังของการขับเคลื่อนไปข้างหน้า ถ้ามอบดอกไม้สีเเดงหรือโบว์สีเเดง เเสดงความรู้สึกของการตกหลุมรัก แอบชอบและชื่มชม เป็นการเเสดงความรู้สึกของผู้ให้ต่อผู้รับว่าจะมั่นคงในความรักตลอดไป

 

สีม่วง
- เป็นสีของความสำเร็จเเละชัยชนะของการทำงาน เป็นสีที่เเสดงถึงอำนาจวาสนา

 

สีน้ำตาล
- เป็นสีของความพยายามไม่ยอมเเพ้อุปสรรค

 

สีเขียว
- เป็นสีของการฟันฝ่า การต่อสู้ ลาภยศ ชื่อเสียง เเสดงถึงความสามัคคี และอีกความหมายคือ การชื่นชมเเละสรรเสริญ

 

ความคิดเห็น<

แสดงความคิดเห็น

Name Email
Comment